vissza | nyomtatás

Szakreferens feladatai

Havi jelentést készít a gazdálkodó szervezet tárgyhavi energia fogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

  • a havi jelentések alapján, a tárgyévet követő május 15-ig összefoglaló éves jelentést készít a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet a megbízó gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
  • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként rész vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
  • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
  • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról a MEKH kötelező energia-jelentés elkészítésével.

A rendelet szerinti almérések kialakításával 2018-tól további feladatokkal bővülhet az energetikai szakreferens feladatköre.

Ki lehet szakreferens?

Energetikai szakreferens csak szakmai vizsgát tett, a Magyar Energia- és Közműhivatalnál (MEKH) regisztrált természetes személy, vagy ilyen személyt alkalmazó vállalkozás lehet.